Luckor i forskning om spelmissbruk

Spelmissbruket är ett stort folkhälsoproblem i dag. Men det har inte gjorts mycket för att åtgärda detta. Stora luckor finns i forskningen, vilket gör att behandling och diagnostik är svårutfört. Nu har man dock gjort några satsningar runt om i landet för att öka kunskapen om spelmissbruket.

491561-three-cards

Många i Sverige är missbrukare av spel och vi har fått ett antal rapporter från olika håll om att spelberoendet ökar, framförallt bland unga människor. För tillfället har runt 150 000 personer i Sverige ett spelmissbruk och detta gör spelberoendet till ett betydande folkhälsoproblem.  Men det finns ett stort problem med hur vi ska få beroendet att minska, och det är att forskningen kring spelberoende släpar efter.

Ökad reglering kan minska problemet

Experter säger att det finns uppenbara luckor i forskningen. Bland annat finns det sådana här luckor när det gäller hur skadliga vissa spelformer är. Det finns nämligen en del spelformer som är mer skadliga än andra. De tror att man skulle kunna göra någon skillnad i problemet om man forskade mer på konsumtionen, som man gjort kring konsumtionen av alkohol. Forskare tror att det mest effektiva sättet för att motverka spelproblem är genom strukturella åtgärder, som en ökad reglering. Det bör även införas en nationell handlingsplan, så att man kan koordinera reglering, behandling och forskning. Läs mer.

Region Skåne satsar på forskning kring spelberoende

För ett tag sedan bestämde man sig dock för att satsa en del på forskning kring spelberoendet och Region Skåne avsätter nu 2,5 miljoner kronor årligen till en professur vid Lunds universitet. Syftet med detta är just att öka kunskaperna om diagnostik och behandling kring denna beroendesjukdom. De kunskaperna man får i professuren ska sedan spridas till Region Skånes verksamheter och förhoppningsvis leda till bättre vård och prevention. De skånska kommunerna ska även involveras i denna satsning, som riktar sig mot både datorspelsberoende och pengaspelsberoende. Svenska spel är en utav finansiärerna i satsningen och detta har blivit kritiserat. Framförallt ses det som olämpligt eftersom Svenska spel bedriver en marknadsföring som leder till mer spelande och fler som blir beroende.