Kommer spelmonopolet att falla?

Något som under flera år varit en pågående debatt i Sverige är det svenska spelmonopolet, men efter kritik från EU och påtryckningar från riksdagen är det nu tal om att regeringen ska införa spellicenser istället. Men betyder detta att spelmonopolet nu är på väg att falla?

monopol spel mindre bakgrundI oktober i fjol anmälde EU-kommissionen Sveriges spelmonopol till EU-domstolen och anledningen till detta var att man från kommissionens sida ansåg att det fanns motstridiga intressen. Detta eftersom att det faktiskt är staten som både ansvarar för att förebygga spelberoende och kriminell verksamhet i spelvärlden samtidigt som de själva är driver ett eget helägt bolag (källa). Likaså fann kommissionen även att det svenska spelsystemet egentligen saknar ordentliga kontroller från den svenska staten plus att man anser att ett spelbolag med monopol inte heller kan kontrollera spel om pengar på nätet.

Vad hände efter denna anmälan?

När anmälan offentliggjordes var regeringen snabb att kommentera att diskussioner om spellicenser låg nära i framtiden och att detta skulle prioriteras – något man senare backade på. I februari detta år uttalade sig nämligen regeringen om att det inte skulle finnas tillräckliga resurser för att utreda licenssystem för spelbolag i nuläget. Regeringen ansåg med andra ord att man inte hade råd att titta på detta, och sköt fram spellicenssystemfrågorna till framtiden, trots att de utländska spelbolagsaktörerna dominerar spelmarknaden utan varken svensk reglering eller kontroll (källa). Detta innebär att spelbolag som exempelvis listas på sidor som svenskacasino.se/casinon/mobil vilken listar svenska utlandsbaserade casinon på nätet rent rättsligt är olagliga på grund av det rådande spelmonopolet. Dock ska man minnas att spelmonopolet i EU:s ögon rent faktiskt också är olagligt. EU anser nämligen att det svenska monopolet strider mot EU:s regler gällande fri rörlighet och konkurrens, vilket monopolet förhindrar då man i Sverige motar bort de utlänska spelbolagen – och då EU regler har prejudikat framför medlemsländernas egna regelsystem så betyder detta att de utländska spelbolagen inte alls är olagliga i Sverige egentligen, oavsett vad den svenska regleringen säger. Detta är något som riksdagen håller med om, som nu uppmanar regeringen till att se över spelmonopolet och införa spellicenser.

Riksdagen pressar regeringen

Man schackspel - KopiaAtt riksdagen håller med EU-kommissionen och EU-domstolen råder det ingen tvekan om. Man har nu i dagarna nämligen uppmanat regeringen att ta fram riktlinjer och underlag för att skapa ett fungerande licenssystem för spel innan år 2015 är slut och detta ska gälla såväl inhemska som utländska spelaktörer (källa). En fördel med detta är att man genom licenssystemet kommer kunna tillgodose EU-kommissionens kritik gällande kontroller av spelsystemet då spelbolagen genom erhållen spellicens kommer bli ålagda att driva sina spelsajter enligt svenska regler och med svensk kontroll. Och om regeringen efterföljer riksdagens order bör detta rimligtvis betyda att spelmonopolet kommer att upphöra redan 2016, men detta är något som fortfarande återstår att se.